Oncologie Netwerk Sliedrecht

Wij zijn een team van gespecialiseerde zorgverleners en bieden u, indien u dit nodig heeft, dichtbij huis ondersteunende begeleiding tijdens en na de medische behandeling van kanker. Door onze onderlinge samenwerking kunnen wij op een efficiënte manier tegemoet komen aan uw individuele zorgbehoeften. Samen met u streven wij ernaar uw kwaliteit van leven te optimaliseren.

In Nederland wordt jaarlijks bij meer dan 100.000 mensen de diagnose kanker gesteld. Door verbeterde onderzoeks- en behandelingmethoden neemt de kans op het overleven van de ziekte steeds meer toe. De ziekte en de behandeling kunnen grote gevolgen hebben op verschillende aspecten van het leven; zowel voor u als voor uw omgeving. Te denken valt aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid, relaties en het functioneren in de maatschappij.

Stichting KOEL (Kwaliteit & Opleiding Eerste Lijnszorg) heeft regionale zorgverleners ondersteund in het ontwikkelen van lokale OncologieNetWerken (ONW’s). Door een goede communicatie tussen de deelnemende zorgverleners staat uw persoonlijke zorgbehoefte centraal. Samen met u wordt gekeken waar u hulp, begeleiding of behandeling bij nodig heeft.

Wanneer u contact opneemt met één van de zorgverleners van het OncologieNetWerk bij u in de buurt kan middels een intakegesprek worden bepaald welke professional(s) u het beste kan/kunnen helpen bij uw hulpvraag. 
Dit kunnen onder andere zijn apotheekmedewerkers, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, oedeemfysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, (oncologie)fysiotherapeuten en psychologen.